dr n. med. Amelia Patrzała

Nazywam się Amelia Patrzała i jestem psychoterapeutą specjalizującym się w nurcie systemowym. Ponadto jestem magistrem pielęgniarstwa (rok ukończenia 2003) oraz doktorem nauk medycznych, specjalność psychiatria w dyscyplinie biologia medyczna (rok ukończenia 2011).

Moja przygoda z psychiatrią, a w kolejnych latach z psychoterapią trwa od 2003 roku. Swoje doświadczenie zdobywałam w Klinice Psychiatrii Dorosłych na Oddziale Kobiecym, pracując początkowo jako Pielęgniarka. W 2005 roku rozpoczęłam dzienne Studia Doktoranckie na Wydziale Lekarskim II Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, w Klinice Psychiatrii Dorosłych na Oddziale Męskim. Miałam tam możliwość kształcić się pod opieką doskonałych specjalistów, klinicystów, psychoterapeutów zdobywając wiedzę i doświadczenie zarówno kliniczne z zakresu psychiatrii jak i psychoterapii. Ukończyłam liczne szkolenia oraz kursy z zakresu psychoterapii systemowej na różnych poziomach zaawansowania realizowanych w WTTS w Poznaniu.

Obecnie zdobywam doświadczenie w pracy z pacjentem małoletnim na Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży w CM HCP w Poznaniu oraz w Przyklinicznej Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży przy ulicy Szpitalnej.

Jestem psychoterapeutką w procesie certyfikacji oraz w trakcie realizacji programu szkoleń do ubiegania się i do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Systemowego zgodnego z wymogami Ministerstwa Zdrowia. Ponadto jestem pod stałą opieką superwizora, gdzie biorę udział w superwizjach oraz w grupie Balinta. Jestem członkiem nadzwyczajnym Towarzystwa Psychoterapii Systemowej WTTS w Poznaniu. Posiadam również publikacje naukowe z zakresu psychiatrii.

W Centrum Diagnostyki Obrazowej przy ul. Kasprzaka będę prowadzić psychoterapię indywidualną, rodzinną, wspierając zarówno dzieci jak i dorosłych z różnymi trudnościami z zakresu zdrowia psychicznego oraz wymagających wsparcia psychicznego na różnym etapie życia.