Program Osteoporozy Komorniki

PROGRAM POLITYKI ZDROWOTNEJ PN.: „NIE DAJ SIĘ ZŁAMAĆ! – PROGRAM PROFILAKTYKI W ZAKRESIE OSTEOPOROZY I WCZESNEGO WYKRYWANIA OSTEOPOROZY WŚRÓD MIESZKAŃCÓW GMINY KOMORNIKI NA LATA 2023-2025”

Weź udział w programie wykrywania osteoporozy!

Mieszkańców gminy Komorniki zapraszamy na bezpłatne badania realizowane w ramach programu polityki zdrowotnej pn.: „Nie daj się złamać! – program profilaktyki w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Komorniki na lata 2023-2025”.

Cele programu

Celem głównym programu jest uzyskanie lub utrzymanie wysokiego poziomu wiedzy z zakresu profilaktyki osteoporozy oraz zapobiegania złamaniom osteoporotycznym, obejmującej zagadnienia teoretyczne i praktyczne wśród 65% uczestników Programu.

Adresaci i miejsce wykonywania badań

Adresaci programu

Grupa docelowa to 864 osóby. Uczestnikami Programu mogą być:

 1. kobiety w wieku ≥65 lat, lub
 2. kobiety w wieku 40-64 lat z co najmniej jednym dodatkowym czynnikiem ryzyka złamania osteoporotycznego
 3. mężczyźni w wieku ≥75 lat (po objęciu działaniami całej populacji kobiet zainteresowanych udział w Programie),

Uczestnik Programu musi:

 1. być zameldowany (na stałe lub czasowo) bądź zamieszkiwać na terenie gminy Komorniki,
 2. zgłosić swój udziału w Programie u realizatora Programu,
 3. wyrazić pisemną zgodę na udział w Programie,
 4. podać w formularzu zgłoszeniowym komplet informacji niezbędnych do użycia narzędzia FRAX™.

Diagnostyka Obrazowa

NZOZ Grunwald
ul. M. Kasprzaka 16
60-237 Poznań

Rejestracja

Od poniedziałku do piątku, w godz. 8-16​.

Diagnostyka obrazowa logo

Zadania

PPZ przewiduje następujące rodzaje interwencji:

 1. szkolenie personelu medycznego,
 2. działania informacyjno-edukacyjne,
 3. ocena ryzyka poważnego złamania osteoporotycznego narzędziem FRAX™,
 4. pomiar BMD za pomocą DXA,
 5. lekarska wizyta podsumowująca.

Źródło finansowania

Program polityki zdrowotnej pn.: „Nie daj się złamać! – program profilaktyki w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Komorniki na lata 2023-2025” finansowany jest w 80% ze środków Subfunduszu rozwoju profilaktyki, a w 20% ze środków budżetu gminy Komorniki.

Projekt realizowany jest do dnia 31.12.2025 lub do momentu osiągnięcia limitu osób.

Dokumenty do pobrania

Załącznik nr 1

Formularz zgody na udział w PPZ

Załącznik nr 4

Ankieta satysfakcji uczestnika Programu