Program Osteoporozy Wielkopolska

20220804092511_logotypwojewdztwawielkopolskiegoiherbsamorzduwojewdztwawielkopolskiego

Programu polityki zdrowotnej profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy dla mieszkańców województwa wielkopolskiego.

Weź udział w programie wykrywania osteoporozy!

Mieszkańców Województwa Wielkopolskiego zapraszamy na bezpłatne badania realizowane w ramach Programu polityki zdrowotnej profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy dla mieszkańców województwa wielkopolskiego.

Cele programu

Celem głównym Programu jest uzyskanie lub utrzymanie wysokiego poziomu wiedzy z zakresu profilaktyki osteoporozy oraz zapobiegania złamaniom osteoporotycznym, obejmującej zagadnienia teoretyczne i praktyczne wśród 70% uczestników programu.

Adresaci programu

Grupa docelowa to mieszkańcy województwa wielkopolskiego, którzy spełnią kryteria kwalifikacji do udziału w Programie. Uczestnikami Programu mogą być:

 1. kobiety w wieku ≥65 lat,
 2. kobiety w wieku 40-64 lat z co najmniej jednym dodatkowym czynnikiem ryzyka złamania osteoporotycznego, tj.:
 • zaburzenia hormonalne (nadczynność przytarczyc, nadczynność kory nadnerczy, nadczynność tarczycy, akromegalia, cukrzyca typu 1, endometrioza, hiperprolaktynemia, hipogo006Eadyzm (pierwotny i wtórny), wydzielanie peptydu podobnego do patohormonu (PTHrP) przez nowotwór, choroba Addisona;
 • choroby układu pokarmowego (zaburzenia trawienia lub wchłaniania (głównie celiakia), stan po resekcji żołądka lub jelit, stan po operacjach bariatrycznych, choroby zapalne jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego), przewlekłe choroby wątroby z cholestazą (zwłaszcza pierwotna marskość żółciowa u kobiet) lub bez, żywienie pozajelitowe);
 • choroby nerek (nefropatie z ucieczką wapnia i fosforu, zespół nerczycowy, przewlekła choroba nerek, zwłaszcza w okresie leczenia nerkozastępczego);
 • choroby reumatyczne (reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, łuszczycowe zapalenie stawów);
 • choroby układu oddechowego (przewlekła obturacyjna choroba płuc, mukowiscydoza);
 • choroby szpiku i krwi (szpiczak plazmocytowy, białaczka szpikowa, chłoniaki, hemofilia, mastocytoza układowa, niedokrwistość sierpowatokrwinkowa, talasemie, sarkoidoza, amyloidoza);
 • hiperwitaminoza A;
 • stan po przeszczepieniu narządu (nerki, płuc, serca, komórek krwiotwórczych, wątroby) – głównie wpływ leków;
 • leki – GKS, hormony tarczycy w dużych dawkach, leki przeciwpadaczkowe (fenobarbital, fenytoina, karbamazepina), heparyna (zwłaszcza niefrakcjonowana), antagoniści witaminy K, cyklosporyna, leki immunosupresyjne w dużych dawkach i inne antymetabolity, żywice wiążące kwasy żółciowe (np. cholestyramina), analogi gonadoliberyny, pochodne tiazolidynodionu (pioglitazon), tamoksyfen (u kobiet przed menopauzą), inhibitory aromatazy, inhibitory pompy protonowej, leki przeciwretrowirusowe;
 • unieruchomienie;
 • przebyte złamania;
 • sarkopenia (zmniejszenie masy, siły i sprawności mięśni szkieletowych związane z procesem starzenia się lub współistniejącymi chorobami).
 1. mężczyźni w wieku ≥75 lat (po objęciu działaniami całej populacji kobiet).

Osoba aplikująca do Programu, w dniu zgłoszenia musi:

 • mieszkać na terenie województwa wielkopolskiego tj. musi być osobą fizyczną mieszkającą na terenie województwa wielkopolskiego (w rozumieniu Kodeksu cywilnego) od 12 miesięcy w chwili aplikowania do Programu i/lub mieszkającą, zameldowaną i rozliczającą podatek dochodowy za poprzedni rok na terenie województwa wielkopolskiego;
 • udzielić świadomej zgody na udział w programie;
 • złożyć pisemne oświadczenie, że nie jest obecnie uczestnikiem innego Programu o podobnym charakterze, finansowanego ze środków publicznych i nie uczestniczyła w tego typu programie w ciągu ostatnich 24 miesięcy;
 • złożyć pisemne oświadczenie, że w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie miała przeprowadzonego badania densytometrycznego.

 

Miejsce wykonywania badań

Hospital Investment Group Diagnostyka Sp. z o.o.

Centrum Medyczne Kasprzaka 16

ul. Kasprzaka 16

60-237 Poznań

Rejestracja

Od poniedziałku do piątku, w godz. 8-16.

Telefonicznie

+48616270704

Diagnostyka obrazowa logo

Planowane interwencje

W ramach Programu planowane są następujące interwencje:

1) Szkolenia personelu medycznego;

2) Działania informacyjno-edukacyjne;

3) Ocena ryzyka poważnego złamania osteoporotycznego narzędziem FRAX™;

4) Pomiar BMD za pomocą DXA.

Źródło finansowania

Program finansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Projekt realizowany jest do dnia 31.12.2023 lub do momentu osiągnięcia limitu osób.

Dokumenty do pobrania

Załącznik nr 1

Formularz zgody na udział w PPZ

Załącznik nr 2

Pre i Post-test

Załącznik nr 3

Ankieta satysfakcji uczestnika Programu