Cennik

Cennik rezonans magnetyczny

Cennik rezonans magnetyczny Poznań box

Cennik tomografii komputerowej

Cennik Tomografia komputerowa Poznań

Cennik badań RTG

Badanie Rentgen RTG Poznań

Cennik badań USG

Cennik badań USG Poznań

Cennik badań pantomograficznych

Zdjęcie pantomograficzne, panoramiczne Poznań

Cennik badań densytometrycznych

Densytometria - badanie gęstości kości Poznań

Zaufali nam