Daniel Kaźmierczak

„Zastosowanie najnowocześniejszych technik obrazowania radiologicznego w procesie diagnostyczno-leczniczym stanowi niezwykle istotny element maksymalizujący prawdopodobieństwo uzyskania optymalnego efektu zdrowotnego pacjenta.”

Absolwent Wydziatu Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na kierunku Zdrowie Publiczne, specjalność: zarządzanie w opiece zdrowotnej. Aktualnie w trakcie finalizacji rozprawy doktorskiej w zakresie nauk o zdrowiu na ww. Uniwersytecie Medycznym.

Menedżer placówek medycznych z ponad 10-letnim doświadczeniem. Zajmował stanowiska m.in. pełnomocnika Dyrekcji ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu, dyrektora ds. jakości Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej w Katowicach, dyrektora zarządzającego Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego Katharsis w Poznaniu. Obecnie zasiada w zarządach kilku spółek medycznych związanych z radiologią i diagnostyką obrazowa oraz teleradiologią, pełniąc jednocześnie funkcję dyrektora Hospital Investment Group Diagnostyka Sp. z o.o. prowadzącej Centrum Diagnostyki Obrazowej w Poznaniu oraz spółki Hospital Investment Group Teleradiologia24 świadczącej usługę teleradiologii da kilkudziesięciu szpitali w Polsce.